Železářství Andrlík Kamna, krby, sporáky, palivo - Kamna Andrlík
Jika, sanita, nábytek Jika - Jika-shop

Dokumenty GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ochranu osobních údajů bereme vážně. Je pro nás důležité, aby byly Vaše osobní údaje v bezpečí. Všechny osobní údaje, které od Vás získáme, zpracováváme podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)  2016/679.

Článek I.

Komu svoje osobní údaje poskytujete. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. Právní základ pro zpracování.

 

Jsme obchodní společnost SANIMAX-Andrlík,Chvála s.r.o., T.Novákové 734,Polička, IČ: 260 11 425

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20001.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.

Případně můžeme zpracovat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, ale pouze v následujících případech:

- Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (splnění smlouvy uzavřené s Vámi, tedy i smluv uzavřených prostřednictvím našeho e-shopu na stránkách www.sanimax.cz).

- Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (např. daňové povinnosti),

- Zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů třetí strany (např. k zajištění bezpečnosti našich webů, nebo abychom Vás mohli informovat o našich projektech, službách, produktech,apod.),

 

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Vašeho souhlasu k tomuto zpracování není třeba.

 

Jaké údaje zpracováváme a uchováváme?

Zpracováváme pouze Vaše osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, zejména v rámci uzavření smlouvy a objednávek prostřednictvím námi provozovaného e-shopu a kamenné prodejny.

Jedná se zejména o tyto osobní údaje, které uvádíte při využití našich služeb na internetu,na našich webových stránkách www.sanimax.cz či při objednávání produktů na kamenné prodejně T.Novákové 734, 57201 Polička a to :

- Jméno a Příjmení

- Kontaktní adresa

- Emailová adresa

- Telefonní číslo

- IP adresa, kterou Vám přidělil Váš poskytovatel internetu

- Soubory cookies a informace, na které podstránky jste se na našich internetových stránkách podívali. Soubory cookies používáme k tomu, abychom zjistili preference návštěvníků webových stránek a dokázali na základě toho přizpůsobit naši nabídku na míru konkrétnímu návštěvníkovi. Cookies se mohou používat k tomu, abychom zjistili, zda už jste naše stránky z Vašeho počítače někdy navštívili. Cookies jsou textové soubory, které uloží Vás internetový prohlížeč na Váš disk v počítači. Pokud si nepřejete cookies ukládat, můžete je deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

 

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jste oprávněni tento souhlas kdykoliv odvolat, a to odhlášením zaslaným na naši emailovou adresu info@sanimax.cz, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu, jakož i zákonnost zpracování, které jsme oprávněni provést i bez Vašeho souhlasu.

Ochrana soukromí

Článek II.

Účel zpracování. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména, abychom vůči Vám mohli řádně splnit svoje závazky ze smluv, které s námi uzavřete. Dále abychom Vám mohli nabízet služby, o které jste projevili zájem, a abychom mohli zvyšovat kvalitu našich služeb a jejich bezpečnost a tím i bezpečnost Vašich údajů.

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme za účelem:

- Splnění našich závazků ze smluv, které jste s námi uzavřeli,

- Zvýšení kvality našich služeb a jejich rozvoje

 

Ochraně Vašich osobních údajů věnujeme maximální péči. Svoje partnery, kterým Vaše osobní údaje svěřujeme, vybíráme s důrazem na bezpečnost Vašich osobních údajů, aby nemohlo dojít ke zneužití Vašich údajů. Naši partneři jsou ověření a spolehliví a jsou vázání diskrétností, souhlasili s uchováváním Vašich osobních údajů v bezpečí a pouvažují je za důvěrné.

Nikdo z našich partnerů nesmí použít poskytnuté osobní údaje k jiným účelům, než ke kterým jim byly z naší strany poskytnuty.

Třetí osoby, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, tak jsou pouze:

- Webhostingová (či obdobná) firma, na jejíž platformě (HW či SW) jsou provozovány naše webové stránky a eshop; provozovatelé technologií, které jsou využívány pro služby eshopu a provoz našich internetových stránek;

- Provozovatel služeb zálohy dat;

- Dopravce, který k Vám dopravuje Vámi objednané zboží;

- Osoby provozující výdejní místa pro předání Vámi objednaného zboží k Vašim rukám;

- Osoby poskytující nám služby v souvislosti s plněním povinností vůči orgánům České republiky (zejména subjekty poskytující nám účetní, daňové, auditorské apod.služby);

 

Zásadně neprodáváme, neobchodujeme ani žádným jiným způsobem neposkytujeme Vaše osobní údaje třetím stranám s výjimkou shora uvedených případů, které jsou nezbytné pro plnění našich závazků vůči Vám a k řádnému a kvalitnímu poskytování našich služeb.

Pokud chcete vědět, které konkrétní údaje uchováváme k Vaší osobě, rádi Vám je na požádání poskytneme. Pokud by i přes naši snahu o aktuálnost údajů byli některé záznamy nesprávné, rádi je opravíme, popř. vymažeme nebo omezíme zpracování.

Článek III.

 

Doba zpracování Vašich osobních údajů. Další informace v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu, po kterou mohou trvat právní důsledky využívání našich služeb vyplývající ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů (tedy po dobu trvání příslušného smluvního vztahu mezi námi a dále po dobu, po kterou může mít již skončený právní vztah právní důsledky např. běžící záruky, účetní a daňové povinnosti vyplívající z uskutečněného obchodu apod.). Osobní údaje poskytnuté na základě Vámi uděleného souhlasu zpracováváme po dobu 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Svoje osobní údaje nám poskytujete výlučně dobrovolně. Abychom Vám mohli poskytnout některé naše služby, je předání některých osobních údajů nutné, tedy pokud nám takové osobní údaje nepředáte, nemůžeme Vám poskytnout příslušnou službu (např. nebudeme moci s Vámi uzavřít kupní smlouvu na našem e-shopu).

Z důvodu zpracování Vašich osobních údajů z naší strany, máte dále zejména následující práva (vyjma již zmíněných výše):

- Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, doplnění nebo výmaz (v určitých případech), popř. omezení zpracování;

- Právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů;

- Právo osobní údaje opravit či doplnit;

- Právo podat stížnost u dozorového úřadu;

- Další práva stanovená v zákoně a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

 

Všechny práva a žádosti můžete uplatňovat na e-mail info@sanimax.cz .

Tyto podmínkou jsou platné od 23.5.2018.


Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu a reklam.Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

Povolit Cookies
Nastavení Cookies
Popřít vše